Kanal og kanalvalg

Kanal Anita med iPhone

Langt de fleste virksomheder er startet ud med at vælge kanal. Men både jeg (og en god digital strategi) vil ALTID vise dig, at der er mange beslutninger, der skal tages, INDEN du kan foretage dit kanalvalg – altså valget om, hvilke kanaler du og din virksomhed skal være til stede på.

Derfor er min model til digital strategi, De tre U'er, bygget op, så det først er i modul 6, du skal foretage dit kanalvalg, og tage beslutningen om, hvilke kanaler du vil være til stede på. Fordi du er nødt til at have et indgående kendskab til din målgruppe, før du kan vælge, hvilken kanal du kan nå̊ kunderne på. Du skal også̊ have besluttet dig for, hvad virk­somheden skal have ud af den digitale kommunikation og den enkelte kanal. Og til sidst skal du have en fornemmelse for, hvilket indhold du gerne vil producere, så̊ du kan vælge den ka­nal, dit indhold passer på. Derfor vælger du først kanaler på dette stadie i strate­gien.

Hvis tiden er den rette nu, vil jeg hjælpe dig med at vælge. Der er mange mulig­heder, og derfor kommer der ikke en detaljeret gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på ved hver eneste kanal. Som medlem i Gør Det Enkelt vil jeg naturligvis hjælpe dig mere personligt, og stille dig spørgsmål, så processen for dit kanalvalg bliver nemmere og mere velovervejet. Jeg vil med dette oplæg hjælpe dig med det strategiske overblik og fokus, samtidig med at jeg vil inspirere dig til dit valg.


Kanal og kanalvalg


Når jeg skriver kanal, mener jeg alle former for kanaler. I min verden er alt på denne liste en kanal:

 • E­-mail
 • Website
 • Webshop
 • Sociale medier
 • Medarbejdernes sociale medier
 • Annoncer
 • Blog
 • Podcast
 • Webinar
 • App
 • SEO
 • Influencere
 • Banner
 • Google My Business
 • Lukkede grupper
 • Markedspladser
 • Online avis

Alle former for offline tæller også̊ som kanaler:

 • TV
 • Radio
 • Biograf
 • Skilte
 • Flyer
 • Brochurer
 • Klistermærker
 • Butik
 • Indgangsdør
 • Biler
 • Katalog
 • PR
 • Avis
 • Events
 • Faktura
 • Emballage

Listen er ikke udtømmende. Min pointe er bare, at alle steder, du har et kontaktpunkt med din målgruppe, skal du betragte som en kanal. En kanal, du kan bruge til at nå̊ din målgruppe med dit budskab. Det er meget vigtigt, at du er bevidst om dine kanaler, og hvilke du vil prioritere. Virksomheden skal ikke være til stede på alle kanaler.

Jo mere skarp du er i dit kanalvalg, jo lettere bliver dit arbejde med markedsføring. Og des mere overskud får du til at dele kærligt ud af din og virksomhedens passion.

Kanalvalg

Først og fremmest skal du kigge tilbage på dit arbejde med din målgruppe og dine personaer, når du skal vælge kanal. Jeg vil gerne inspirere dig til flere overvejelser, du skal tage med i din beslutning om kanaler.

Find tilbage til:

 • Hvilke kanaler bruger dine personaer?
 • Hvilke kanaler kontakter dine kunder dig oftest på?


Det er vigtigt, du er til stede der, hvor din målgruppe er til stede. Der kan være kanaler, der er ”smartere og mere moderne” at være på end andre, men det er irrelevant. Når du som virksomhed er til stede online, er det afgørende, at du skaber forretning. Ellers er det spild af tid. Derfor skal du være på de samme kanaler som din primære målgruppe, så̊ du kan påminde dem om at købe dit produkt eller din ydelse.

Vælg de kanaler, hvor du kan skabe kontakt og rela­tioner.

Spørg dig selv:

 1. På hvilken kanal kan jeg bedst skabe en relation til min målgruppe?
 2. Hvor kan jeg skabe dialog og bygge tillid?

Virksomheden skal passe ind

Tag virksomheden med ind i dine overvejelser omkring kanalvalg. Vil virksomhedens identitet passe ind på de kanaler, du overvejer? Vil virksomheden kunne tilpasse sig den fest, der foregår på de respektive kanaler? Det er vigtigt, at virksomheden er klar til at følge de spilleregler og den adfærd, der er nødvendig og forventet, for at kunne få succes med indsatsen.

En anden vigtig overvejelse er, om virksomheden har de ressourcer, det kræver at være til stede på de kanaler, der er i overvejelse og vælges.

Er der ressourcer til at:

• Tage pæne billeder til Instagram
• Skrive artikler jævnligt til artikelsiden på websitet
• Skyde korte videoer til TikTok
• Producere ugentlige e-­mails
• Lave aftaler og opfølgning på samarbejdet med influencere

Kanalen skal passe til dit indhold

Inden du beslutter dig for kanaler, skal du tage dit indhold med i dine overvejelser. Du har måske allerede en idé om, hvilket indhold du gerne vil producere. Husk på, at dit indhold skal være relevant både for modtageren og virksomheden. Nu skal du vælge den eller de kanaler, der passer bedst til dit indhold.

Hvis du f.eks. gerne vil lave lange ”how to” ­videoer eller rundvisningsvideoer, pas­ser det måske bedre til YouTube end til Facebook. Hvis du gerne vil lave længere artikler om et fagligt emne, passer det måske bedre på en blog og LinkedIn end på webshop og Instagram.

Når du vælger kanaler, skal du både have din mål­gruppe, virksomhed og dit indhold i baghovedet. På den måde vælger du ud fra et helhedsperspektiv og skaber værdi på alle fronter.

Vælg få kanaler – og gør det godt

I mit arbejde med kunder og deres online markedsføring er der ét fokus, der er det vigtigste: Gør det enkelt.

Når jeg hjælper en ny kunde, skærer vi altid fra. Fordi langt de fleste har fået sat alt for meget i gang og nu er endt et sted, hvor de mangler energi og overblik til at gøre deres bedste i deres kommunikation og markedsføring.

Jeg opfordrer dig til at vælge få kanaler. For så kan du koncentrere dig helhjertet om de kanaler, du har valgt, og derved gøre det godt og skabe bedre resultater. Du vil også opleve at føle mere glæde og energi i arbejdet, fordi du kun arbejder med de kanaler, der skaber værdi for målgruppen og for virksomheden – og dermed også for dig.

Fordyb dig

Dit fokus på få kanaler gør dig bedre i stand til at fordybe dig og blive ekspert på netop de kanaler, du skal være til stede på.

Du får tid og ro til at:
• Lære spillereglerne på kanalen at kende
• Finde ud af, hvad der virker for dig og virksomheden
• Blive ved med at teste og afprøve
• Få succes – husk at give det tid

Særligt de digitale kanaler forandrer sig mange gange i løbet af et år. Ved at lægge dit fokus på få kanaler, bliver det også mere overskueligt for dig at følge med i æn­dringerne. Virksomheden skal tilpasse sig kanalen, og når du har den digitale stra­tegi fastlagt, bliver det meget lettere at omstille dit arbejde og virksomheden til den digitale udvikling.

Vælg kanal efter din digitale strategi og målsætning

Lad det, du gerne vil opnå med din indsats, være udgangspunktet for dit kanalvalg.

Herunder vil jeg kort forklare, hvilke kanaler der kan bruges til forskellige formål. Det er ikke en udtømmende gennemgang, og det er heller ikke entydigt, at én kanal kun kan have ét formål. Brug oversigten som inspiration og en guide til dit valg.

Kendskab

Vil du have fokus på at få flere til at kende til virksomheden og lave branding, er det kanaler som sociale medier, influencere, annoncer, banner, radio, tv, biograf, avis og PR og offline kanaler som skilte, bus og kataloger, du kan vælge. Når du bruger kanaler som disse, kan du nå modtagere, som ikke kender virksomheden i forvejen.

Trafik

Skal du skaffe trafik, er det kanaler som SEO, blog, artikler, Google My Business og annoncer på sociale medier, du kan tage i brug.

Tillid

Vil du skabe tillid og bygge relationer, så gør du det, når du viser personlighed og ofte er til stede på e­-mail, blog, website, podcast, grupper, sociale medier og webi­narer.

Køb

Når du er lykkedes med ovenstående trin, er der meget større chance for at få din kunde til at købe hos dig. Det foregår på webshop, website, app, sociale medier, e-­mail og direkte beskeder.

Du har formentlig valgt et mix af flere forskellige kanaler. Det kunne være e-­mail, blog, webshop, Facebook og Google Ads. Det er nærmest umuligt kun at være på én kanal. Men vælg så få som muligt.

Det er svært at vælge fra

Jeg ser oftest, at virksomheder får valgt alt for mange marketingindsatser. Særligt de virksomheder, der er nye i online markedsføring og kaster sig ud i det hele, fordi de ser de mange fordele. Men de ender ofte med at være overvældede, fordi de hur­tigt mærker, hvor meget arbejde der ligger i online markedsføring.

Det er også svært at vælge, fordi de mange marketingeksperter alle sammen mener, at det er lige netop deres specialistområde, der er den vigtigste marketingindsats. SEO­ specialisten mener, at det er SEO, du skal have styr på. E-­mailmarketingspecialisten overbeviser dig om, at e-mailmarketing er den mest effektfulde marketingindsats. Og sådan kunne jeg blive ved.

Hvis du også har oplevet dette og følt dig overvældet og i syv sind, vil jeg anbefale dig at læse min bog Markedsføring er kærlighed. Jeg er nemlig ikke ude på at overbevise dig om, hvilke kanaler virksomheden skal være til stede på. Jeg vil hjælpe dig med at gøre det enkelt at vælge og udføre i dagligdagen.

Kanalvalg i markedsføring er kærlighed

En metode til et helt enkelt startsted

Har du brug for hjælp til at beslutte og vælge så få som muligt? Med denne model kan du skære helt ind til benet.

 1. Du skal have en kanal, der skaber kendskab og opmærksomhed ”ude” og skaf­fer kendskab og trafik til dit ”hjemme”. Vælg SEO, ads eller ét socialt medie. Husk at vælge ud fra målgruppen.
 2. Nu skal du vælge, hvor du vil bygge tilliden og relationen. Hvis du har valgt SEO, kan det være en blog. Har du valgt ét socialt medie i trin 1, er det samme sociale medie, du skal bruge til at bygge tillid og relationer.
 3. Til sidst vælger du dit ”hjemme”. Der, hvor kendskabet og trafikken skal lede til købet eller handlingen. Det kan være en webshop, et website eller blot en simpel landingsside.

Det kan eksempelvis betyde, at du:

1. Vælger at have en Instagramprofil.
2. På Instagram bygger du tillid og relationer gennem dit indhold.
3. Fra Instagram sendes din målgruppe til din landingsside, hvor de kan købe pro­duktet, foretage en booking eller kontakte virksomheden.

Så̊ simpelt kan det faktisk gøres. Det betyder samtidig, at du lægger fuld fokus på de to indsatser, og dermed får de større effekt. Efterhånden som du får flere res­sourcer, kan flere kanaler komme til.

Undgå silotænkning

Når du har valgt dit kanalmix, er det vigtigt, at du får dem til at hænge sammen og spille sammen på tværs. Du må ikke betragte dem som siloer med hvert deres formal.

Sådan skaber du sammenhæng mellem dine kanaler:

Link mellem kanalerne ugentligt

Sørg for en eller flere gange om ugen at linke til en eller flere af de andre kanaler. Gør det tydeligt på alle kanaler, hvor den besøgende også kan finde virksomheden.

Genbrug indhold på tværs af kanalerne

Det samme stykke indhold må gerne bruges på både Facebook, e­-mail og blog. Men det behøver ikke altid være den samme dag i ugen, det udkommer. Det samme stykke indhold kan godt komme på bloggen om mandagen og derefter på Facebook om fredagen. Hvis det er en produktlancering eller billetkøb, der åbner, skal det selvfølgelig ud på alle kanaler samme dag.

Ét brand, én oplevelse på tværs af alle kanaler

Din besøgende eller følger skal kunne mærke virksomhedens identitet, uanset om de møder virksomheden på Facebook, website, e-­mail eller webshop.

Brug erfaringerne fra én kanal på en anden kanal

Hvis du f.eks. oplever en stigning i salget af et produkt på webshoppen, kan du lave et blogindlæg om produktet, hvor du sammenligner det med et andet produkt eller laver en top­3. Du kan også̊ lave et opslag på Facebook, der handler om det populære produkt, og hvorfor produktet er så̊ populært.

Spred dine annoncekroner ud

Du må ikke sætte alle dine penge på én hest. Hvis du bruger alle pengene på annon­cer i avisen eller Facebook, bliver du sårbar.

Vær personlig og autentisk, uanset hvilken kanal du kommunikerer på

Flere tror, at de skal være professionelle på web og e-­mail, imens de kan være mere afslappede på sociale medier. Jeg vil anbefale dig at kommunikere virksomhedens personlighed og tone på samme måde på alle kanaler.


Jeg håber, du har fået et bredere indblik i, hvad kanaler er, samt hvordan du udvælger og bruger dem i din markedsføring.


Danmarks bedste online læringsunivers Gør Det Enkelt med Anita Dalsgaard

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!

Skriv en kommentar